Nya avgifter för sjukresor klara i V:a Götaland

I dag kom beslutet från Hälso-och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen om nya avgifter för sjukresor. Syftet är att få ner sjukvårdens underskottet till mellan 300 och 350 miljoner.
För att lyckas med detta vill hälso och sjukvårdsstyrelsen minska antalet sjukresor med taxi till förmån för kollektivresor och resor med egen bil. Därför höjs egenavgiften för sjukresa med taxi till 150 kronor. För personer med färdtjänsttillstånd blir avgiften 60 kronor. Gränsen för högkostnadsskyddet för sjukresor och ambulanstransporter höjs med 300 kronor till 1 500 kronor.