Göteborg ställer krav på systerstaden Shanghai

Två oppositionspartier i Göteborg vill nu att mänskliga rättigheter tas upp i det dokument som beskriver utbytet med Shanghai i Kina.

I ett förslag till ett så kallat positionspapper om Göteborgs systerstadsavtal med Shanghai finns formuleringar om demokrati, men folkpartiet och kristdemokraterna vill även lyfta in de mänskliga rättigheterna.

Partierna vill också ha en tydligare redogörelse för kostnaderna kring utbytet. Positionspapperet behandlas i kommunstyrelsen i morgon.