Förbättra kommunens attityd mot företagarna

Förbättra attityden mot företagare och se över Göteborgs kommuns olika avgifter. Det var några förslag som kom fram när Svenskt Näringsliv i förmiddags samlade hundratals företagare i centrala stan för att diskutera företagsklimatet i Göteborg och ställa frågor till kommunens ledande politiker.

- Företagsklimatet generellt i Göteborg är jättebra, det vänder jag mig absolut inte emot. Jag driver företag i Göteborg för att jag trivs här och tycker det är jättekul, säger konditorn Urban Nyberg.

- Men det finns vissa saker som det känns som att politikerna inte är medvetna om, att delar av kommunen sätter sig på oss företagare.

- Exempelvis miljöförvaltningens timdebitering på 900 kronor som är högst i landet och som tas ut oavsett om dom kommer eller inte.

Urban Nyberg är också kritisk till att det blir dyrare, per gång, om man man vill ha sina sopor tömda oftare.

I stora drag är företagsklimatet i Göteborg bra, säger Svenskt Näringslivs regionchef Kenneth Krantz - fast Stockholm och Malmö kommit ikapp. Men förstås måste en del förbättras som upphandlingsrutiner.

Socialdemokraten Göran Johansson fick en del att tänka på från företagarna på konferensen:

- Den viktigaste frågan är bemötandet från delar av kommunen som inte varit proffsigt, utan som varit von-oben, från ovan, där företagen inte fick reda på hur många timmar som det varit miljöinspektion.

- Alltså attitydfrågor är väldigt viktiga. Och det tar jag med mig härifrån.

- Sen var det också problemen med infrastrukturen som kom upp.