Striden om Hamberger fortsätter

Striden om professor Lars Hambergers lön under en påtvingad tjänstledighet för flera år sedan, går vidare.

Arbetsdomstolen underkänner Göteborgs tingsrätts dom från 2006 och skickar tillbaks ärendet för ny handläggning.

Tingsrätten har enligt arbetsdomstolen gjort sig skyldig till rättegångsfel.

Lars Hambergers tvist med Göteborgs universitet har pågått under flera år. Han var sedan 1989 anställd som professor vid universitet och kombinerade det med att vara överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. I slutet av januari 2000 blev han tjänstledig och skulle under den perioden ha 18 000 kronor i månaden av sjukvårdshuvudmannen. I december samma år ville Hamberger återinträda i arbete, men fick nej efter en lång och uppslitande tvist.

Nu började i stället tvisten om lönen. Det skiljde 41 200 kronor i månaden mellan vad Hamberger ansåg att han hade rätt till och vad han fick.

Ärendet hamnade hos tingsrätten, som avgjorde på handlingar 2006 utan huvudförhandling och det underkänns nu av arbetsdomstolen.

Hamberger hade begärt muntlig förhandling och fick aldrig, påpekade han, något besked om att ärendet skulle avgöras utan sådan förhandling.

Arbetsdomstolen konstaterar nu att tingsrätten inte tog ställning till Hambergers begäran och att rättens underlåtenhet utgör ett rättegångsfel. Domen upphävs därför och målet skickas därför i retur till tingsrätten för ny handläggning.