Göteborgs nya hemsida tänker nytt

Göteborgs stads nya hemsida är färdig. 20 miljoner har den kostat, och nu är ärendet istället för stadsdelen i fokus.

Tidigare hade varje stadsdelsförvaltning en egen webbplats, men nu ska det centrala i stället vara det ärende som användaren har.

Drygt 300 webbplatser har samlats på den nya hemsidan som kostat runt 20 miljoner kronor att ta fram. Tidigare har alla olika stadsdelsförvaltningar haft egna webbplatser, men nu har det möblerats om på sidan som i stället utgår från vilket ärende besökaren har.