Upprustning av underjordisk hållplats i Frölunda

Nu påbörjas ombyggnaden av spårvagnshållplatserna vid Frölunda torg. Det beslutade trafiknämnden i Göteborg vid ett extrainsatt möte.

Torget och spårvagnshållplatsen kommer att få ett nytt utseende som ska förbättra kontakten mellan kulturhuset, spårvagnshållplatsen och bussterminalen.

Kostnaden för projektet har med tiden vuxit och är nu uppe i 73 miljoner kronor. Ombyggnaden ska vara klar till sommaren 2009.