Chalmers får 100 miljoner för energiforskning

Kärnkraftsforskningen på Chalmers tekniska högskola får 100 miljoner av det privatägda energibolaget EON.

Forskningspengarna går också till teknik för bioenergianvändning koldioxidavskiljning och energisystemfrågor.

EON:s investering i morgondagens kärnkraftsteknologi är visserligen något kontroversiell för svenska förhållanden, men utomlands satsas stora summor på kärnkraftsutbyggnad och ny kärnkraftsteknologi.

EON är en sammanslagning av de två kraftbolagen Sydkraft och Graninge.