Svenska kyrkan kritiseras

Svenska kyrkan lever inte som den lär konstaterar Jämställdighetsombudsmannen, JÄMO, i sin slutrapport som blir offentlig idag om kyrkan.

Svenska kyrkans arbete för jämställda löner och förebyggandet av trakasserier beskrivs som bristfällig i rapporten.

Till Kyrkans tidning, som publicerar delar av rapporten idag, säger JÄMO att det är lika illa i kyrkan som på andra ställen. och att kritiken är ett kraftigt underbetyg åt en organisation som grundar sig på budskapet om alla människors lika värde.