Sjöinfokompaniet i Göteborg riskerar nedläggning

Idag presenterade försvarsmakten ett första förslag till regeringen om fler nedskärningar.

Nu på eftermiddagen fick de 25 anställda och 20 värnpliktiga på Sjöinfokompaniet i Göteborg beskedet om hela eller delar av kompaniet ska läggas ner.

Kompaniet övervakar all trafik på de västsvenska vattnen och rapporterar avvikelser och miljöbrott.

De identifierar omkring 65 000 fartyg om året.

Chefen för sjöinfokompaniet Karl Lundgren befarar att ett fruktbart samarbete på Käringberget bryts upp.