Grupp utreder varför lastbilar välter

På drygt en vecka har tre lastbilar vält i centrala Göteborg - senast idag ett lastbilssläp som lade sig på tvären på vägen mot Tingstadstunneln.

En lastbil gick i början av maj omkull i Götatunneln och en annan föll mot räcket i kurvan ner mot Oscarsleden från Älvsborgsbron.

Nu ska Vägverket och polisen tillsammans utreda vad som ligger bakom olyckorna även om bilispektör Tore Andersson vid polisen tror att det ofta går för fort: