Stora skillnader i vårdtid av psykiskt sjuka

Vårdtiderna för olika psykiatriska åkommor i Västra Götaland är bland de längsta i landet.

I genomsnitt handlar det om 19 vårddygn vare sig man behandlas för schiziofreni, psykoser eller exempelvis manodepressivitet.

För första gången har socialstyrelsen tagit fram jämförande statistik mellan olika landsting och vårdtiderna skiljer sig åt högst väsentligt, skriver DN.

För nästan samtliga diagnoser ligger Jämtland i topp med uppemot en vecka längre tider än här medan de psykiskt sjuka i Halland oftast bara ligger inne en vecka.

Det är oklart om landsting med långa vårdtider lyckas bättre än de med korta.