Statligt stöd till att bevaka skärgårdsbornas intressen

Regeringen har beviljat Skärgårdarnas riksförbund 1, 25 miljoner kronor i statligt bidrag för i år.

Förbundet representerar den bofasta öbefolkningen i landet och har bland annat som uppgift att bevaka och informera om öbefolkningens villkor.

Det finns omkring 300 öar utan landförbindelse som har en åretrunt-befolkning på över 30 000 personer.