Bemanningsföretag JÄMO-anmäls

Ett bemanningsföretag i Göteborg anmäls till Jämställdshetsombudsmannen, JÄMO, för brott mot jämställdhetslagen och föräldrarledighetslagen.

Det är en före detta anställd kvinna som blev uppsagd strax efter att arbetsgivaren fick veta att hon var gravid.

Enligt kvinnan, som var kontorsanställd, gjordes en omorganisation där - endast kvinnan blev uppsagd.

Arbetsgivaren uppgav arbetsbrist som orsak.

Kvinnan skriver också i sin anmälan att en ny anställd nu har hennes gamla tjänst.