Göteborgs handlare missnöjda med Svensk Handel

Svensk Handel Göteborg hoppar av centralorganisationen. Göteborgarna tycker bland annat att de har för lite inflytande och att organisationen är för centralstyrd.
Avhoppet gör nu att handlarna åter organiserar sig i Göteborgs Köpmannaförbund, som återuppstår på måndag, skriver GP. Det var för fem år sedan som landets alla köpmannaförbund gick samman med Handelns arbetsgivarorganisation och Grossistförbundet och bildade Svensk Handel.