Lättare att nå vårdcentraler lovar politiker

Det ska bli lättare att komma fram på telefon till vårdcentraler och sjukvårdsupplysningen i Västra Götalandsregionen. Det lovar primärvårdsstyrelsen som nu ska ta fram en handlingsplan för att förbättra tillgängligheten.
En granskning som har gjorts av primärvården i regionen visar att bara hälften av dem som ringer till en vårdcentral kommer fram. Även Sjukvårdsupplysningen är svårtillgänglig. Varannan patient kommer fram på telefon först efter åtta till tio försök. Det är lättast att komma fram till vårdcentraler i södra Älvsborg och i Skaraborg.