Många vill lära sig förebygga våld mot kvinnor

Nu har den första högskoleutbildningen i hur man förebygger våld mot unga kvinnor startat. Söktrycket är stort.

De flesta deltagarna arbetar till vardags inom socialtjänsten eller skolan.  

Utbildningen i hur man förebygger våld mot unga kvinnor ges vid tre olika kurstillfällen under året och på fyra orter. Den första hölls i Göteborg och intresset för utbildningen har varit stort. Över 200 personer har sökt de 120 platserna.