Nej till ny friskola i Göteborg

Stadskansliet i Göteborg säger nej till ytterligare en friskola på gymnasienivå. Man anser att att det redan finns för många gymnasieplatser i Göteborg och att ännu en friskola skulle innebära en ekonomisk försämring för andra skolor - både kommunala och fristående, skriver Metro.
Det är företaget Liber Hermod, som vill starta en fristående gymnasieskola med handels- och administrationsprogram. Men stadskansliet föreslår nu alltså kommunstyrelsen att säga nej till det. Beslut fattas den 2 april.