Färjestrejken fortsätter

Nu har snart färjestrejken pågått i en vecka och ännu är läget oförändrat.

Det betyder att vissa turer med Styrsöbolagets båtar i södra skärgården och färjor över älven fortsatt är inställda.

Ombudsman Hans-Dieter Grahl säger till Västekot idag att parterna ännu inte beslutat när medlarna åter ska kallas in igen.

Konflikten gäller löner och enligt föreningen att befäl i Göteborg har omotiverat lägre löner än kollegorna i Stockholm.