Jan Eliasson blir gästprofessor

Den tidigare utrikesministern och ambassadören Jan Eliasson blir ny Segerstedtprofessor vid Göteborgs universitet.

Rektor Pam Fredman har utsett Eliasson och motiverar valet bland annat med att Jan Eliasson outtröttligt och ständigt engagerat bidragit till att Sveriges roll i världen präglas av humanitet och samarbete.

Jan Eliasson kommer att inneha gästprofessuren från 1 september 2008 till 31 augusti 2009.