VÄLVILJANS APARTHEID

Handikappanpassning för långsam enligt minister

Maria Larsson, folkhälsominister med ansvar för handikappfrågor är kritisk till att det går så långsamt att ta bort hinder för personer med funktionsnedsättning i offentliga miljöer.

En granskning som Sveriges Radio har gjort visar att många kommunhus har brister i tillgängligheten för männskor med funktionshinder.

Riksdagen har bestämt att år 2010 ska alla offentliga miljöer vara tillgängliga för alla.

– Jag tycker att det är beklagligt att inte mer har hänt att arbetet har gått så långsamt. Jag tror att det var bland annat för att den tidigare regeringen inte på ett gott sätt satte ett samarbete med SKL, det är därför vi nu har etablerat ett sånt samarbete, säger Maria Larsson.

Kunskapen om att det finns ett mål för tillgängliga offentliga miljöer har varit bristfällig hos fastighetsägare menar Maria Larsson.