Nej till EMU i Västra Götaland

Invånarna i Västra Götaland säger idag nej till den europeiska valutaunionen, EMU. En Temomätning som Dagens Nyheter låtit göra visar att det enbart är tre län som idag säger ja till EMU - Stockholm, Skåne och Blekinge.
Störst andel nej-anhängare finns i norrlandslänen, där cirka 60 procent av väljarna säger nej till EMU. I Västra Götaland är nejövervikten inte lika stor som i Norrland. I åtta län väger det jämnt mellan ja- och nejsidan, enligt temomätningen i DN.