Vanligare med familjebråk vid begravningar

Familjebråk i samband med begravningar blir allt vanligare. Håkan Junfors på kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg, säger att bråken främst uppstår i familjer där den som dör har barn från fler än ett förhållande och där barnen är oense om hur begraqvningen ska se ut.
Sedan 1991 är det kyrkogårdsförvaltningens sak att medla i sådana frågor. I Göteborg kommer förfrågningar om medlingshjälp från cirka femtio familjer om året men bara tio till tolv av dem fortsätter hela vägen. Om inte kyrkogårdsförvaltningen lyckas ena, går ärendet vidare till länsstyrelsen som avgör vem av parterna som har rätt att bestämma. Om man vill vara säker på att bespara sina anhöriga det här så finns det bara en sak att göra menar Håkan Junfors och det är att skriva ner hur man själv vill ha sin begravning - det är något man tar störst hänsyn till om meningarna är delade hos de efterlevande.