Färdtjänstnämnden backar delvis från tak

Färdtjänstnämnden i Göteborg backar delvis från beslutet om att det ska finnas ett tak på 120 resor med färdtjänsten per person och år. Rullstolsburne Erik Högberg, har överklagat beslutet och nu fått rätt. Detta eftersom det i just hans tillstånd om färdtjänst står att han har rätt till resor "i den omfattning han har behov av", skriver GP idag.
Men att Erik Högberg får rätt till obegränsat antal resor med färdtjänsten betyder inte att alla andra får det. Avgörande är nämligen hur tillståndet är formulerat. Erik HÖgberg har även överklagat beslutet till länsrätten för att se om det är ett lagligt beslut färdtjänstnämnden har fattat. Syftet med att begränsa antalet färdtjänstresor är att spara pengar.