Var tredje ambulansutryckning onödig

Nästan var tredje ambulanstransport sker i onödan. Det visar en kartläggning av 2 000 utryckningar vid tre stationer i Västra Götalandsregionen, bland dem Storgöteborg.
Lena Hjelte, doktorand vid Nordiska hälsohögskolan, som gjort kartläggningen säger att cirka 30 procent av patienterna skulle kunna ta sig till sjukhus i taxi eller andra färdmedel, istället för ambulans. De onödiga utryckningarna gör att det finns en risk att akut sjuka får en förlängd väntetid. Genom ökad kunskap hos både allmänheten och larmoperatörerna kan det här undvikas, menar Lena Hjelte. Vilka patienter som överutnyttjar ambulanssjukvården har Hjelte ännu inte studerat.