Segregationen ökar alltmer

Segregationen i miljonprogrammets nordöstra stadsdelar i Göteborg blir bara värre. Allt färre svenskar bor kvar.
På onsdagskvällen diskuterades varför i Kulturhuset på Rymdtorget i Bergsjön. Anders Törnquist, från Institutionen för socialt arbete, menar att polariseringen har ökade markant under 90-talet - och att det sammanhänger med den höga arbetslösheten och de sämre tiderna som började då.