Tvärförbindelse nästa stora vägprojekt

Partihallslänken blir nästa stora trafikprojekt i Göteborg och börjar byggas 2005.
Igår godkände kommunledningen planerna på en Partihallsbro som ska förena Götaleden med E20. Senare ska även Marieholmstunneln under älven börja byggas för att förena E20 med E6:an norrut och Hisingshamnarna. Även tågtunneln under Göteborg - Västlänken - klubbades av kommunstyrelsen igår. Projektet kostar två och en halv miljarder kronor. Staten och regionen har ännu inte skjutit till de pengar som behövs och enligt kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson är det otänkbart att kommunen skulle gå in med stora pengar i en ny göteborgsöverenskommelse.