Stena säljer samtliga aktier i Bure

Stena Metall Finans har gjort sig av med hela sitt aktieinnehav i krisdrabbade riskkapitalbolget Bure Equity.
Stenas förlust efter affären är mer än 300 miljoner kronor. Bure - som har sitt huvudkontor i Göteborg - drabbades av stora ekonomiska problem under fjolåret. Värdet på företagets tillgångar rasade samtidigt som skulderna ökade kraftigt.