Hopp om behandling mot emfysem

Det kan finnas bot och lindring för patienter med emfysem, eller rökarsjuka som det också kallas, visar en doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
Enligt avhandlingen som snart läggs fram, finns hopp om att genterapi kan återskapa syreupptagande alveoler i lungorna. Ämnen i cigarettrök förstör alveolerna och rökarsjuka drabbas av andnöd och orkeslöshet. Emfysem beräknas bli en av världens tre vanligaste dödsorsaker under den närmaste 20-årsperioden.