Göteborg måste bättre följa FN:s barnkonvention

Göteborgs kommun behöver skärpa sig så att besluten i kommunen, stämmer bättre med FN:s barnkonvention. Det slår kommunledningen fast som svar på en kristdemokratisk motion.
Kommunens beslutsfattare tänker inte tillräckligt på barn och ungdomar och det saknas långsiktighet i besluten. Framför allt behövs bättre stöd till barn och familjer i utsatta miljöer, nyanlända till Sverige behöver bättre information och unga måste finnas med mer i belsutsprocesserna. Det är några punkter i hur kommunen sköter sig enligt stadskansliet i en rapportering som nyligen godkändes av kommunstyrelsen. Mest oroväckande är enligt stadskansliet att inte alla barn i Göteborg har ordnat boende. Genomgången av alla stadsdelsnämnder och några facknämnder visar att bara en nämnd, SDN Centrum, rutinmässigt kontrollerar att besluten stämmer med FN:s barnkonvention. Kommunledningen slår fast att det behövs en skärpning så att barnkonventionen blir lika integrerad i kommunens verksamhet som jämställdhetsarbetet och ett steg måste bli att beslutsfattarna själva lär sig mer om barnkonventionen, konstaterar stadskansliet.