Ny skalbolagshärva rullas upp

En landsomfattande skalbolagshärva håller på att nystas upp och som har kopplingar också till Göteborg. Ett tiotal bolag omfattas hittills, framförallt i Norrbotten, skriver Norrbottens Kuriren.
Enligt konkursförvaltarna har bolagen tömts på sina tillgångar, kvar blir ett skal fyllt med skulder. Det rör sig om så väl skatteskulder som leverantörsskulder. Den enda företagsrepresentant som står att finna är en så kallad målvakt. Härvan förväntas växa.