Tung trafik ökar risken för sjukdomar

Den som bor nära en väg med tung trafik löper ökad risk att dö i hjärt-lungsjukdomar, visar en holländsk studie.
Forskarna har undersökt 5 000 personer i en pilotstudien, där fem procent av deltagarna bodde inom 50 meter från en starkt trafikerad väg eller 100 meter från en motorväg. För dem var risken att dö i en hjärt-lungsjukdom nästan fördubblad jämfört med dem som bodde längre bort från trafiken. För Göteborgs del skulle det motsvara 100-200 extra dödsfall i hjärt-lungsjukdomar och fem extra lungcancerfall varje år.