Klartecken för stugby i naturreservat

En splittrad kommunstyrelse i Härryda sa i går kväll ja till att ge plats för en frizon i det planerade naturreservatet kring Rådasjön.
I frizonen är det tänkt att ett fritidscenter kan byggas med plats för bland annat en stugby, camping och kanske ett hotell. Kommunstyrelsens majoritet, de fyra borgerliga partier med stöd av Sveriges penisonärers intresseparti röstade ja till frizonen. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet röstade nej. Frågan om frizonen ska slutgiltigt avgöras av kommunfullmäktige. Än så länge finns inga konkreta intressenter som vill bygga i frizonen.