Kommunal varslar om strejk

Kommunal varslar om strejk från den 23 april. Varslen berör 9 000 medlemmar inom olika yrken i hela landet. I Göteborg tas bland annat minst 1750 barnskötare och dagbarnvårdare ut i strejk.
Kommunalarbetareförbundet varslar dessutom om nyanställningsblockad i alla kommuner och landsting samt övertidsblockad för räddningstjänsten. Strejken planeras att pågå i en vecka.