Prvata ägare sämst på att sanera radon i hus

Privata fastighetsägare är sämst på att åtgärda för höga gränsvärden av cancerframkallande radongas i fastigheter. Det visar en ny sammanställning från Miljökontoret.
Av dom 100-talet göteborgsadresser som finns med på listan är de mindre hyresvärdarna i majoritet. En fastighetsägare i Lunden har t ex sedan slutet av 1980-talet känt till förhöjda radonvärden i en tredjedel av bostadsbeståndet utan ha tagit itu med problemet på ett tillfredsställande sätt, konstaterar Miljökontoret.