Motstånd till kvinnliga präster orsak till utträde

Debatten om kvinnliga präster och att kyrkan ofta agerar konservativt i den frågan anges ofta som orsak när någon lämnar Svenska kyrkan. Det visar en undersökning som Svenska kyrkan låtit göra.
Studien visar också att utträdet ur kyrkan inte är en impulshandling, utan är något som man funderat länge på. Dessutom har kyrkoavgiften spelat en avgörande roll för utträdet. Förra året lämnade 42 000 personer svenska kyrkan - i Göteborgs stift var den siffran närmare 7 000 personer, medan närmare 600 ansökte om att få gå med i kyrkan. I studien har 20 personer djupintervjuats. Svaren har stora likheter och därför antas att de är giltiga även för en större grupp.