Flera tusen deltog i skoldemonstration

3 500 demonstranter protesterade i går kväll mot villkoren för lärare och elever i Göteborgs skolor.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet låg bakom demonstrationen som rörde både förskola, grundskola, gymnasieskola och komvux. Syftet med demonstartionen var att påverka politikerna inför besluten om nästa års budget.