Nya behandlingar hjälper för tidigt födda

Risken för hjärnskador hos för tidigt födda barn kan minska med ny behandling. Barn födda före 32:a graviditetsveckan löper större risk än andra barn att få allvarliga hjärnskador som kan leda till cp, inlärningssvårigheter och epilepsi.

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar nu olika behandlingar som kan bidra till att minska utvecklingen av hjärnskador.

I Sverige drabbas varje år ca 200 barn av en hjärnskada som uppstår under perioden innan eller kring födelsen.

Komplikationer som nedsatt syre- och blodtillförsel till fostret och/eller infektioner i livmodern tros ligga bakom.