Bättre vatten hos tandläkaren

Västra Götalandsregionen satsar 10 miljoner kronor på att förbättra vattenkvalitén inom tandvården i Västra Götaland. Enligt Socialstyrelsen ska vattnet som man sköljer munnen med hos tandläkaren hålla samma kvalitet som vanligt dricksvatten.

1000 av regionens drygt 1200 behandlingsstolar saknar idag ett separat rengöringssystem.

Det är inte farligt att skölja munnen med det vatten som finns, men regionen vill ligga i framkant när det gäller kvalitén.