Fler skatteverkskontroller möjliga

Personalliggare har blivit ett effektivt verktyg för skattemyndigheterna. Var sjätte restaurang och frisör åkte fast i kontroller förra året. Skatteverket vill nu införa systemet i fler branscher. Många frisörer och restaurangägare har åkt fast i kontrollerna.

– Tidigare så har vi ju inte haft möjligheten att gå ut på det sättet och då är det ju svårt då, men nu kan vi själva och gå ut och se att det kanske är sex personer som jobbar och man redovisar löner motsvarande två eller tre personer, säger Liz Killenius, som ansvarar för kontrollerna av personalliggare på Skatteverket region Väst.

Sedan januari 2007 är alla restauranger och frisörer skyldiga att föra en personalliggare där all personal ska finnas inskriven, men det är alltså inte ovanligt att personal inte finns inskriven när Liz Killenius och hennes kollegor kommer på inspektion.

Under förra året så missskötte runt 15% av de cirka 30 000 besökta företagen detta.

Och nu vill skatteverket även att andra branscher ska få krav på personalliggare säger Liz Killenius.

– Vi vet ju att det är utbrett problem inom många branscher med svartarbete och man pratar nu om att eventuellt utvidga den här lagstiftningen till att också omfatta byggbranschen från och med årsskiftet, säger Liz Killenius.