Inget enhetligt journalsystem på SU - risk att uppgifter kommer bort

En splittrad hantering av patientjournaler vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) får kritik av scocialstyrelsen.

Det är svårt att få överblick över patienters sjukdomshistoria eftersom olika avdelningar på sjukhuset gör sin dokumentation på olika datadomäner och vissa anteckningar bara finns i pappersjournal.

Exempelvis vilka läkemedel en patient fått före och efter operation.

Läkarna måste logga in sig på någon eller några av sjukhusets 27 patientdomäner och det kan innebära en risk för att viktiga uppgifter om patienten helt tappas bort, säger byrådirektör Eva Stolpe till GP.