Ungdomstjänst för skolbrand

Det blev ungdomsvård respektive ungdomstjänst för de båda 16-åriga pojkar som misstänkts ha anlagt branden i Kristinedalsskolan i Stenungsund på nyårsafton.

Den ene pojken döms för skadegörelse och allmänfarlig vårdslöshet till ungdomsvård och 50 timmars ungdomstjänst medan den andre enbart döms för allmänfarlig vårdslöshet till ungdomstjänst 40 timmar.

Åklagaren hade yrkat på sluten ungdomsvård. Enligt honom var det bevisat att den ena pojken krossat en fönsterruta och att den andre kastat in en tänd fyrverkeripjäs, som sen orsakade branden. Åklagaren ansåg att båda två haft uppsåt, varit väl medvetna om konsekvenserna och också likgiltiga för hur det gick med skolan och yrkade på alltså på grov mordbrand.

Tingsrätten säger i sin dom att det inte helt klart hade bevisats att pojkarna insett CITAT att det genom inkastandet av en antänd fyrverkeripjäs i skolentrén uppstod en avsevärd risk för att detta förorsakade en brand med fara för omfattande förstörelse SLUT CITAT. Inte heller har åklagaren kunnat visa att pojkarna visste att det stod en soffa innanför entrén, där elden troligen tog fart, enligt tingsrätten.

Åtalet för grov mordbrand ogillades därmed. Pojkarnas försvarare har ansett att uppsåt saknats och föreslog öppen ungdomsvård respektive ungdomstjänst när rättegången avslutades.

Branden totalförstörde stora delar av skolan och skadeståndskraven uppgår till över 50 miljoner kronor. Men tingsrätten har inte tagit ställning til skadeståndskraven då varken kommun eller försäkringsbolag skickat in dom till tingsrätten.