Fler elever in på förstahandsval

I morgon kommer de drygt 15 000 som sökt till gymnasiet i Göteborgsregionen till hösten, att få besked om hur det gått. Och fler kommer in på sitt förstahandsval i år jämfört med de senaste två åren.

I år har 79,2 procent av de sökande kommit in på sitt förstahandsval, jämfört med 76,7 procent i fjol. Det här beror dels på att elevkullarna minskat, dels på skolorna försökt anpassa sig till elevernas önskemål.

Det är också färre behöriga sökanden som enbart fått reservplats i år, 571 stycken jämfört med 820 i fjol. Många av dem som enbart fått reservplats har sökt yrkesförberedande program som bygg- och el.

I övrigt kan sägas att antalet intagna på friskolor att fortsätter öka. Samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga program fortsätter vara de mest populära programmen.