Volvovarslet

Goda utsikter till nya jobb

Igår kom beskedet att Volvo personvagnar vill säga upp närmare 1200 anställda i Göteborg. Men arbetsförmedlingen menar att möjligheterna till nya jobb är goda, trots tal om vikande konjunktur.

Det finns för närvarande cirka 3 500 lediga jobb anmälda i Göteborgsregionen, varav ungefär 1000 är industrijobb. Antalet öppet arbetslösa uppgår till 13 000 i Göteborgsregionens 14 kommuner.