Kollektivåkandet fortsätter öka

Allt fler väljer att resa med Västtrafiks pendeltåg, bussar och spårvagnar.

Jämfört med ifjol görs 30 000 fler resor varje dag. Det är som att proppa 600 bussar fulla med folk.

Och när nu problemen med pendeltågen rättats till syns det tydligt i statistiken. Pendeltågsresandet har ökat med över 27 procent.

Fler och längre pendeltåg ,som dessutom håller tiden, har lockat allt fler resenärer. Men ibland går bussen fortare än tåget som den populära linjen 100 mellan Borås och Göteborg som vinner allt fler resande. En ökning på 14 procent.

Dessutom används fordonen effektivare sedan Göteborg införde ett speciellt kort för alla 65 år och åldre som ju får åka gratis under lågtrafik.

-Klimattdebatten och det dyra benasinpriset gör att kollektivåkande ligger rätt i tiden säger Västtrafiks informatsionchef Jenny Sörling till Västekot.

300 000 resenärer åker en vanlig dag.

Just nu står kollektivresandet för drygt 20 procent av resandet men om ökningstakten håller i sig och alla planerade förbättringar också görs så är det troligt att man år 2025 verkligen nått målet om 40 procents kollektivresande.

Förra året gjordes 210 miljoner resor med Västtrafik.