Talande dosa hjälper synskadade med bankärenden

Personer med grava synskador får nu möjlighet att på egen hand sköta sina bankärenden via internet.

Swedbank erbjuder en talande internetbanksdosa till kunder med synskador eller som av andra skäl har svårt att använda bankens nuvarande identitetslösningar.

Samtidigt som en text kommer upp på den talade dosans display så läser en röst upp meddelandet.