Försäkringskassans omorganisation försínkar utbetalningar

Det tar tid att få ersättning från Försäkringskassan.

Var femte som begärt föräldrapenning eller ersättning av vård för sjukt barn får vänta mer än en månad på pengarna.

Försäkringskassan klarar inte att leva upp till sitt löfte om att i stort sett alla ersättningar ska betalas ut inom en månad och problemen har ökat det senaste halvåret.

Försäkringskassans områdeschef, Bertil Andersson, säger till TTELA att det beror på den stora omorganisation som Försäkringskassan genomgår men att det ska bli bättre när semestrarna är över.