E45 bli fyrfilig och nya dubbelspår

Nu har miljödomstolen givit klartecken till Vägverket och Banverket för väg-och jänrvägsutbyggnad. 

I en nyligen skriven dom ges tillstånd att bygga ut väg 45 så att en längre bit av den blir fyrfältsväg ändå förbi Älvängen.

21 kilometer ska det bli främst för att öka säkerheten på vägen.

Dessutom ska järnvägen Norge-Vänernbanan bli dubbelspårig och ge plats för höghastighetståg på delsträckorna Agnesberg-Bohus och Bohus-Nödinge.

Utbyggnaden måste enligt domen vara klar inom 7 år.