Fler fältarbetare på gång i Göteborg

Nu ska det bli fler sociala fältarbetare i Göteborg. Kommunledningen vill att den uppsökande verksamheten bland barn och ungdomar utanför kontorstid ökar.

Kommunledningen vill ha tidiga insatser för ungdomar som är på väg att komma snett i livet och det är nu förankrat i nästa års budget. Där skriver socialdemokraterna och miljöpartiet att socialtjänsten i högre grad ska ”vara inriktad på uppsökande verksamhet under dygnets alla timmar”.

I budgeten finns också den kanske lite känsliga formuleringen att ”socialtjänsten måste moderniseras”.

Kommunledningen accepterar inte att 13 stadsdelar helt saknar fältarbetare och att det bara finns 23 fältarbetare bland kommunens 900 anställda i socialtjänsten.