Brister i integritet på universitetsbiblioteket

Göteborgs universitetsbibliotek sparar personuppgifter i låntagarregistret för länge. Datainspektionen kritiserar nu integritetsskyddet.

Även om böckerna lämnats in för länge sen kan man se vem som lånat vilka böcker.

Integritetskyddet är inte tillräckligt anser Datainspektionen som nu vill se så kallade gallringsföreskrifter.

Sådana finns för vanliga folkbibliotek för att man inte ska kunna kartlägga enskildas intresseområden utifrån vilka böcker de lånat.

Datainspektionen vill att Riksarkivet tar fram liknande rutiner för biblioteken vid universitet och högskolor.