Läkare varnas efter dödsfall

En läkare inom Thoraxkirurgin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset får en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämndm, HSAN.

En 55-årig manlig patient avled i hjärtstillestånd efter en operation.

Läkaren bedömde att patientens tillstånd inte var så allvarligt som det visade sig vara. Enligt ansvarsnämnden har läkaren ”av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter i yrkesutövningen” och ges därför en varning.